Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia

ul. Grota Roweckiego 9

63 - 900 Rawicz

tel. 65 546 39 53

ades e-mail: mgow@rawicz.pl