W dniu 25.06.2003r. uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz zmieniono nazwę jednostki z Miejsko – Gminne Centrum Profilaktyki Alkoholowej na Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia. Ośrodek działa na podstawie statutu. Szczegółowe zadania Ośrodka zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień Gminy Rawicz. Głównym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Pomoc ta udzielana jest jedynie osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Rawicz.

Do Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia może zgłosić się każdy uzależniony i współuzależniony, otrzyma w Ośrodku pomoc psychologiczną i prawną. W Ośrodku przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który koordynuje pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomocą obejmujemy także dzieci z rodzin z różnymi problemami, które uczestniczą w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia jest koordynatorem wypoczynku letniego i zimowego na terenie gminy Rawicz. Ośrodek organizuje Spotkania letnie i zimowe oraz obóz w Zielonej Wsi. Każdego roku zapraszamy dzieci z gminy Rawicz na balik karnawałowy oraz zabawę andrzejkową. Uczestniczymy także w Dniu Dziecka oraz Rawickim Festiwalu Sportu. Jesteśmy organizatorem zajęć na ściance wspinaczkowej w Gimnazjum Sierakowie.

Ściśle współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi oraz innymi instytucjami, które działają na rzecz profilaktyki uzależnień. Każdego roku mogą oni ubiegać się o dofinansowanie na realizację programu profilaktycznego. W 2014 roku dofinasowanie otrzymało: Przedszkole nr 6, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej, Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi, Gimnajzum w Sierakowie, Zespół Szkół Zawodowych, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli. Współpracujemy także ze stowarzyszeniem "Zgoda na Trzeźwość", które na terenie gminy Rawicz wspiera osoby uzależnione i ich rodziny oraz propaguje ruch trzeźwościowy.

Naszym zadaniem jest także szkolenie róznych grup zawodowych w tym pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji z zakresu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień.

Nasza praca jest ciężka, bo w przypadku uzależnień bardzo trudno o mierzalne skutki naszych działań. Dlatego zawsze cieszy nas nawet gdy życie jednej osoby zmieni się na lepsze.